Projekt „Pomorskie Dzieciom”

Projekt „Pomorskie Dzieciom”

W prowadzonej przez naszą Fundację  placówce Dom na Klifie w Gdyni , realizowaliśmy w okresie maj-październik 2021 projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  pn. „Pomorskie dzieciom”. Projekt Pomorskie Dzieciom realizowany był w ramach umowy nr 1-U-ROPS-EFS/2021 i jego celem było wielopłaszczyznowe wsparcie wychowanków oraz kadry pedagogicznej  w warunkach pandemii COVID-19.

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące usługi społeczne skierowane do naszych podopiecznych oraz kadry pedagogicznej:

– superwizję indywidualną oraz grupową,

– wsparcie psychologiczne,

– wsparcie terapeutyczne,

– wsparcie psychiatryczne

– korepetycje z matematyki i języka angielskiego,

– wsparcie wolontariuszy,

W ramach realizacji projektu udało się również doposażyć placówkę w sprzęt komputerowy, zestawy słuchawkowe, drukarki, sprzęt bakteriobójczy oraz środek transportu.

Po zakończeniu realizacji grantu, w naszej placówce znajduje się 14 miejsc dla dzieci i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej. W ramach dalszego funkcjonowania placówki Dom na Klifie, przez okres min. 5 miesięcy od zakończenia realizacji projektu zapewniamy ww formy wsparcia w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, młodzieży oraz personelu świadczącego pracę wychowawczą.

plakat_EFS_poziom_A3 Pomorskie dzieciom (1) (1)