„Pomorskie dzieciom”

„Pomorskie dzieciom”

W prowadzonych przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej  placówkach:

Dom pod Magnolią w Gdyni,

Dom przy Cyprysowej w Gdańsku

Dom przy Malczewskiego w Gdańsku

Dom nad Jarem w Gdańsku

Dom pod Irysami w Gdańsku

realizowaliśmy w okresie od maja 2021 do lutego 2022 projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  pn. „Pomorskie dzieciom”. Projekt Pomorskie Dzieciom realizowany był w ramach umowy nr 1-U-ROPS-EFS/2021 i jego celem było wielopłaszczyznowe wsparcie wychowanków oraz kadry pedagogicznej  w warunkach pandemii COVID-19.

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące usługi społeczne skierowane do naszych podopiecznych oraz kadry pedagogicznej:

– superwizję indywidualną oraz grupową,

– wsparcie psychologiczne,

– wsparcie terapeutyczne,

– wsparcie psychiatryczne

– korepetycje z matematyki i języka angielskiego,

– wsparcie wolontariuszy,

W ramach realizacji projektu udało się również doposażyć placówkę w sprzęt komputerowy, zestawy słuchawkowe, drukarki, sprzęt bakteriobójczy oraz środek transportu.

Po zakończeniu realizacji grantu, w każdej z ww placówek znajduje się 14 miejsc dla dzieci i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej. W ramach dalszego funkcjonowania placówek Dom pod Magnolią, Dom przy Cyprysowej, Dom przy Malczewskiego, Dom nad Jarem oraz Dom pod Irysami przez okres min. 10 miesięcy od zakończenia realizacji projektu zapewniamy ww formy wsparcia w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, młodzieży oraz personelu świadczącego pracę wychowawczą.

plakat_EFS_poziom_A3 Pomorskie dzieciom (1)-1