Renault Zdunek dla GFIS

Renault Zdunek dla GFIS

GFIS działa dzięki pomocy różnych firm i ludzi, którym los dzieci z naszych Domów nie jest obojętny. Wśród darczyńców wspomagających naszą pracę, szczególne miejsce zajmuje firma Renault Zdunek. Kiedy otwieraliśmy Dom na Trakcie przeznaczony dla najmłodszych dzieci, pani Justyna Zdunek pomogła nam przezwyciężyć napotkane trudności wyposażając Dom w meble. Minął rok, a Renault Zdunek znów postanowiło przyczynić się do polepszenia standardu życia naszych najmłodszych podopiecznych pokrywając koszty remontu Domu na Trakcie. Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni Renault Zdunek, a w szczególności Pani Justynie Zdunek, która nie raz już udowodniła, że współpraca między firmą prywatną a organizacją pożytku publicznego może być bardzo owocna!

A oto jak wygląda Dom na Trakcie dzięki wsparciu Renault Zdunek.

1FTQPX2YFZ9DAI5Q 1FS2V4FUPW05511P  4PCE6KG8408BGCSH

Dodaj komentarz