Staże zawodowe w projekcie „Pomorskie z Ukrainą”

Staże zawodowe w projekcie „Pomorskie z Ukrainą”

Projekt „Pomorskie z Ukrainą”, realizowany przez naszą organizację w okresie luty-lipiec 2023, jest odpowiedzią na rosnące potrzeby wsparcia obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.

Zakłada on m.in. wsparcie obywateli Ukrainy  poprzez trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych i zawodowych co ma przyczynić się do ich integracji w lokalnej społeczności w tym znalezieniu i utrzymaniu pracy.

W ramach projektu rozpoczęliśmy realizację 15 płatnych staży zawodowych w różnorodnych branżach na terenie Trójmiasta. Stażyści w okresie 3 miesięcy przy wsparciu brokera zawodowego poznawać będą polski rynek pracy, realia oraz warunki pracy. Głównym założeniem staży będzie przybliżenie uczestników i uczestniczek do samodzielności społeczno – zawodowej.

plakat_EFS_poziom_A3 Pomorskie z Ukrainą-II