Zakończenie projektu „Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej”

Zakończenie projektu „Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej”

W okresie od września 2022 do czerwca 2023 r. realizowaliśmy we współpracy z Samorządem Miasta Gdańska oraz Gminą Wejherowo pilotażowy projekt wsparcia pieczy zastępczej, w tym 14 rodzin zastępczych oraz 4 podopiecznych mieszkań wspomaganych prowadzonych przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej.

Projekt „Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany w ramach umowy nr RPPM.06.02.02-22-0015/22-00 współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z zakończeniem realizacji projektu ogłaszamy gotowość kontynuacji świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, w okresie od 01.07.2023 do 30.06.2024 r., w 19 miejscach świadczenia usług wspartych i utworzonych w ramach realizacji projektu.

Więcej informacji można uzyskać u Marianny Sitek-Wróblewskiej pod nr tel. 58 304 99 56, m.sitek@gfis.pl

Wspieramy niezawodne rodziny zastępcze w gdańsku - REKRUTACJA DO PROJEKTU