Trening pracy w świetlicy

Trening pracy w świetlicy

Uczestnicy i uczestniczki projektu „Aktywnym łatwiej” zdobywają nowe kompetencje przydatne na rynku pracy. Kontynuacją cyklu warsztatów edukacyjnych z obszaru pracy z dziećmi i młodzieżą jest trening pracy realizowany w Świetlicy w Gościnnej Przystani – placówce opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego na gdańskiej Oruni. Osoby uczestniczące w projekcie przygotowują i realizują zajęcia dla dzieci i młodzieży, towarzyszą w pracy wychowawcom placówki i zdobywają nowe doświadczenia zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  62LVBJPHD6CSWWPP  2JWP8R5TAZYO2SWG 

Dodaj komentarz