Warsztaty dla młodzieży w projekcie "Q pracy"

Warsztaty dla młodzieży w projekcie "Q pracy"

Jesteśmy po półmetku testowania produktu finalnego, wypracowanego w realizowanym przez naszą Fundację  projekcie „Q pracy!”. Produkt w postaci modelu pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę wdrażamy w 6 kameralnych placówkach na terenie Gdańska, Pogórza, Dzierzgonia i Ustki. 

W ramach testowania 19 par: wychowawca mentor – wychowanek testuje w codziennym funkcjonowaniu w placówce wypracowane w modelu założenia oraz narzędzia. W wyniku kilkumiesięcznej pracy wychowawców mentorów, udało im się nawiązać współpracę  z pomorskimi pracodawcami i zachęcić ich do stworzenia warunków do odbycia wakacyjnych staży przez młodzież  w konkretnych ścieżkach zawodowych zgodnych z profilem edukacyjnym i zainteresowaniami uczestników. 

Przeprowadzony został cykl warsztatów przygotowujących młodzież  do odbycia staży zawodowych na otwartym rynku pracy. 19 wychowanków kameralnych Domów dla Dzieci miało możliwość nabycia wiedzy z zakresu kompetencji miękkich tj. zarządzania czasem, autoprezentacja ale również z zakresu profesjonalnej obsługi klienta. Warsztaty miały charakter edukacyjny i wprowadzający młodzież w wiedzę nt. oczekiwań i potrzeb pracodawców i klientów ale także uświadomienia im praw przysługujących pracownikom.

Niebawem młodzież rozpoczyna realizację staży. Trzymamy za nich kciuki, a w szczególności za te osoby, dla których będzie to pierwsze doświadczenie z rynkiem pracy.

 

 logotyp-nowy

Dodaj komentarz