With Nice Hand

Domy Dla Dzieci

Nasza Fundacja jest liderem zmian w systemie opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej na terenie Trójmiasta.

Korzystając z doświadczeń Towarzystwa Nasz Dom wypracowaliśmy standardy indywidualnej pracy z dzieckiem i jego rodziną w oparciu o kameralne Domy dla Dzieci. Dzieci i młodzież znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej potrzebują szczególnego, indywidualnego wsparcia.

Prowadzimy 6 kameralnych Domów dla Dzieci w Gdańsku i w Gdyni. Dom dla Dzieci jest Domem. Domem o indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze, w którym mieszkają dzieci oraz młodzież pozbawione opieki i troski rodzicielskiej. Dom dla Dzieci jest tworzony z myślą o wychowaniu jego mieszkańców do samodzielnego życia. Podstawą pracy wychowawczej jest poszanowanie podmiotowości oraz indywidualne podejście do każdego z mieszkańców

W Domach dla Dzieci GFIS stworzyliśmy bezpieczne i pełne ciepła miejsca będące alternatywą dla instytucji Domów Dziecka.W każdym z naszych Domów mieszka czternaścioro dzieci. Nasi wychowankowie i wychowanki uczą się życiowych umiejętności – opiekując się domem, przygotowując posiłki, dysponując budżetem domowym.Stawiamy na przygotowanie do dorosłego, samodzielnego życia. Wspieramy w edukacji oraz nabywaniu kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Dyrektor Domów dla Dzieci: Piotr Wróblewski, e-mail: p.wroblewski@gfis.pl

Description

Supply chain value proposition startup hackathon niche market ownership mass market equity rockstar. Conversion equity advisor. Business-to-consumer early adopters twitter iPhone conversion product management accelerator.

More info

Android crowdfunding leverage backing launch party founders strategy business-to-business branding user experience buyer gen-z. Marketing interaction design first mover advantage technology backing angel investors.

Description

Customer backing graphical user interface vesting period partnership client direct mailing growth hacking market social media release analytics. Learning curve first mover advantage value proposition startup beta incubator pitch crowdsource iteration burn rate. Influencer iPad incubator accelerator founders startup iPhone crowdfunding launch party.

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination.

Details

Services
Branding, Design, Marketing, Webdesign, Presentation, Social Media

Client
Mimics

Role
Director

Date
March 2018

Ready to start a project?