Wybór jest TWÓJ

Wybór jest TWÓJ

W trakcie realizacji innowacyjnego projektu „Q pracy!” odbyły się warsztaty z grupą wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych biorących udział w projekcie mające na celu zebranie opinii oraz wspólne wypracowanie koncepcji do jednej z części produktu finalnego jaką jest profiler zawodowy „Wybór jest Twój”.

Profiler to  narzędzie, które ma na celu wsparcie młodych ludzi w profilowaniu swojej ścieżki zawodowej, wyborze szkoły i wymarzonego zawodu dostosowanego do indywidualnych predyspozycji.

Efektem wspólnej pracy jest koncepcja profilera oparta na profilu Facebook. Zawody, które  zamieszczone są w profilerze zostały wybrane i wskazane przez młodzież biorącą udział w warsztatach.

Profiler zostanie pod koniec 2014 r. opracowany w postaci publikacji  i upowszechniany w 2015 r. wśród wychowanków i kadry pedagogicznej placówek opiekuńczo-wychowawczych jako narzędzie wspomagające profilowanie ścieżki zawodowej.

Jeśli masz jakieś spostrzeżenia, uwagi lub ciekawe propozycje dotyczące zmiany/uzupełnienia profilera, prosimy o przesyłanie tych informacji na adres mailowy: a.gojlo@gfis.pl lub m.sitek@gfis.pl 

 

profiler zawodowy wstępna wersja

profiler_propozycja opis

 

logotyp-nowy

Dodaj komentarz