Wyniki postępowania

Wyniki postępowania

Wyniki postępowania nr 2/07/1.2.0/2012

W wyniku ogłoszonego postępowania na przeprowadzenie badań ilościowo-jakościowych na temat sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków Domów Dziecka w ramach projektu „Q pracy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została złożona jedna oferta przez Uniwersytet Gdański- Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych.
Złożona oferta spełniła wszystkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym. Komisja podjęła decyzję o wyborze ww. Wykonawcy.

Protokół 2

2JWP8R5TAZYO2SWG

Dodaj komentarz