Wyniki postępowania nr 2/POMOST/2015

Wyniki postępowania nr 2/POMOST/2015

Wyniki postępowania nr 2/POMOST/2015
 

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej ogłasza wyniki postępowania na wyłonienie wykonawcy dwóch modułów szkoleniowych:
MODUŁ I – Komunikacja, motywowanie i coaching,
MODUŁ II – Budowanie zespołu oraz efektywne zarządzanie zespołem
Wyłonionym Wykonawcą  Pani Anna Strzałkowska, która uzyskała największą liczbę punktów.
Szczegółowa punktacja poszczególnych złożonych ofert znajduje się w  protokole z posiedzenia Komisji Image130415062610
Postępowanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Pomost na rynek pracy”.
 
logotyp-nowy
 

Dodaj komentarz