Wyniki przetargu

Wyniki przetargu

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 16 marca 2023 roku przetargu nieograniczonego nr 01/03/AmRC/2023 na dostawę bonów towarowych nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym przetarg nie został rozstrzygnięty.

 

Załącznik: protokół