WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „DOMEK SĄSIEDZKI” NA ROK 2022/2023

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „DOMEK SĄSIEDZKI” NA ROK 2022/2023
WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „DOMEK SĄSIEDZKI” NA ROK 2022/2023
Poniżej załączamy:
– listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Publicznego Punktu Przedszkolnego „Domek Sąsiedzki” na rok 2022/2023