PROGRAM WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH – REKRUTACJA!

PROGRAM WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH – REKRUTACJA!

PROGRAM WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH – rekrutacja rusza! 🙂

Jeżeli jesteś niezawodową rodziną zastępczą z Gdańska, zapraszamy Cię do udziału w projekcie, w którym oferujemy nieodpłatnie:

1. dofinansowanie do wsparcia terapeutycznego, diagnostycznego, psychiatrycznego dla dzieci,
2. szkolenia TBRI (interwencja relacyjna oparta na zaufaniu),
3. pakiety animacyjne z biletami wstępu do obiektów kulturalnych i sportowych,
4. superwizję,
5. doradztwo prawne.
Deklarację udziału z danymi – imię i nazwisko oraz numer telefonu przyjmujemy do dnia 28 września br.
• e-mailem na adres a.jozwiak@gfis.pl,
• smsem pod nr tel. 602 533 484,
• osobiście w biurze Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej pod adresem: Ratusz Oruński, ul. Gościnna 1, w Gdańsku Oruni.

Nasz specjalista skontaktuje się z Państwem w celu umówienia terminu spotkania rekrutacyjnego.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby posiadające status niezawodowej rodziny zastępczej. Liczba miejsc jest ograniczona.

O wynikach rekrutacji poinformujemy telefonicznie oraz drogą mailową do dnia 7 października 2022.

Realizatorzy: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej i Miasto Gdańsk

Projekt Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu