Zakończenie projektu „Pomorskie z Ukrainą”

Zakończenie projektu „Pomorskie z Ukrainą”

Z końcem lipca zakończyliśmy z sukcesem realizację projektu „Pomorskie z Ukrainą”, w którym w okresie od 15.02.2023 do 31.07.2022 r. wsparciem objęliśmy  33 osoby z doświadczeniem uchodźczym, przebywające na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.

Działania prowadziliśmy  w Gdańsku, w dzielnicy Gdańsk Orunia  i obejmowały one obszary wsparcia o charakterze społecznym, zawodowym, profilaktyki wykluczenia społecznego oraz szkoleniowym.

Realizacja projektu zaowocowała następującymi rezultatami:

  •  podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie 24 uczestników i uczestniczek,
  •  przybliżenie do rynku pracy 14 uczestników i uczestniczek poprzez uczestnictwo w 3-mc i 4-mc płatnych stażach zawodowych,
  • podjęcie zatrudnienia przez 8 uczestników i uczestniczek projektu w miejscu odbywania stażu.
  • podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z systemów pomocowych przez 33 uczestników i uczestniczek projektu,
  • wzrost u 33 osób ze statusem UKR zaangażowania wspólnotowego oraz zbudowanie nowych kontaktów międzyludzkich poprzez uczestnictwo w Klubie Nowego Mieszkańca.
  • polepszenie warunków lokalowych i uruchomienie przestrzeni do integracji  poprzez doposażenie zaplecza kuchennego w zabudowę meblową, niezbędny sprzęt oraz akcesoria kuchenne.

Kluczowymi aspektami realizacji projektu były także wzrost pozytywnego nastawienia mieszkańców Oruni do nowych mieszkańców dzielnicy z doświadczeniem uchodźczym jak również podniesienie umiejętności pracy z osobami w kryzysie humanitarnym w grupie 14 pracowników i wolontariuszy fundacji.

plakat_EFS_poziom_A3 Pomorskie z Ukrainą-II