Projekt „Pomorskie Dzieciom” w naszych placówkach

Projekt „Pomorskie Dzieciom” w naszych placówkach

W prowadzonych przez naszą Fundację placówkach: Dom przy Cyprysowej w Gdańsku, Dom przy Malczewskiego w Gdańsku, Dom nad Jarem w Gdańsku, Dom pod Irysami w Gdańsku, Dom w Janowie w Rumii oraz Dom pod Magnolią w Gdyni realizowaliśmy w okresie od października 2022 do czerwca 2023 projekt  pn. „Pomorskie dzieciom”.

Projekt realizowany był w ramach umowy o dofinansowanie nr 46/U-ROPS-EFS/2022 oraz finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było wielopłaszczyznowe wsparcie wychowanków oraz kadry pedagogicznej  w warunkach pandemii COVID-19. W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące wsparcie dla naszych podopiecznych oraz kadry pedagogicznej:

  •  korepetycje z przedmiotów ścisłych i języka angielskiego w 5 placówkach,
  •  realizację programu animacyjnego dla naszych podopiecznych przy wsparciu wolontariuszy w 6 placówkach,
  • wsparcie terapeutyczne w postaci wyjazdów psychoedukacyjnych w 2 placówkach,
  • cykl szkoleń kompetencyjnych dla kadry pedagogicznej 6 placówek.

W ramach realizacji projektu udało się również zakupić do 4 naszych placówek  aparaturę Easy Biofeedback, która wyposażyła kadrę pedagogiczną w dodatkowe narzędzie do pracy terapeutycznej.

Po zakończeniu realizacji grantu, w każdej z ww placówek znajduje się następująca liczba  miejsc dla dzieci i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej:

Dom przy Cyprysowej w Gdańsku – 14 miejsc,

Dom przy Malczewskiego w Gdańsku – 14 miejsc,

Dom nad Jarem w Gdańsku -14 miejsc,

Dom pod Irysami w Gdańsku- 16 miejsc,

Dom w Janowie w Rumii – 11 miejsc,

Dom pod Magnolią w Gdyni – 14 miejsc,

W ramach dalszego funkcjonowania placówek Dom pod Magnolią, Dom w Janowie, Dom przy Cyprysowej, Dom przy Malczewskiego, Dom nad Jarem oraz Dom pod Irysami przez okres min. 10 miesięcy od zakończenia realizacji projektu zapewniamy ww formy wsparcia w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, młodzieży oraz personelu świadczącego pracę wychowawczą.

plakat_EFS_poziom_A3-Pomorskie-dzieciom-1