Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej oraz Urząd Miejski w Gdańsku zapraszają do udziału w konferencji „Ekonomizacja III sektora – w perspektywie tworzenia i rozwoju Domów Sąsiedzkich”.

Konferencja odbędzie się 18 listopada w godzinach od 10.00 do 15.10 w hotelu QUBUS przy ul. Chmielnej 47-52 w Gdańsku.

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu oraz partnerów biznesowych zainteresowanych działalnością na rzecz rozwoju lokalnych społeczności z wykorzystywaniem narzędzi ekonomii społecznej.

Podczas konferencji:

– brytyjscy eksperci przedstawią własne doświadczenia w tworzeniu i prowadzeniu community centers w lokalnych społecznościach z inspirującymi przykładami generowania zysku przez organizacje społeczne,

– zaprezentujemy wypracowany przez grupę partnerską model Domu Sąsiedzkiego opisujący jak tworzyć, prowadzić i finansować Dom Sąsiedzki,
– przedstawimy prognozy finansowania i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w przyszłym okresie programowania w latach 2014-2020.

Szczegółowy program konferencji znajduje się poniżej w załączeniu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 10 listopada 2011 r.:

– na adres mailowy: rejestracja.konferencja@gfis.pl lub
– faksem pod numer (58) 304 99 56 wewn. 6.
Liczba miejsc jest ograniczona i o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej w załączeniu.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń” wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8XVJKIUSJXDSCEML   12M644EKBD9R3S6G  

Załączniki:
formularz zgłoszeniowy pdf
formularz zgłoszeniowy doc
program konferencji
zaproszenie

Dodaj komentarz