Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym oraz składania ofert na przeprowadzenie badań ilościowo-jakościowych na temat sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków Domów Dziecka w ramach projektu „Q pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: 26 kwietnia 2012 r., godz. 15:30

W załączeniu do pobrania treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

9MVFRTJMSPMME27M

Załączniki:
Zalacznik nr 3 – wzór oferty pdf
Załącznik nr 3 – wzór oferty doc
Załącznik nr 2 – wzór umowy z Wykonawcą
Załącznik nr 1 – warunki badania
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodaj komentarz