Badanie ewaluacyjno-diagnostyczne w ramach projektu "Q pracy!"

Badanie ewaluacyjno-diagnostyczne w ramach projektu "Q pracy!"

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej informuje, iż Uniwersytet Gdański- Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych prowadzi prace nad badaniem ewaluacyjno-diagnostycznym nt. sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych. Wyniki raportu ukażą potrzeby wychowanków w zakresie procesu usamodzielnienia. Rekomendacje zawarte w raporcie zostaną wykorzystane podczas prac Grupy Roboczej nad wstępną wersją produktu finalnego. 

Raport z przeprowadzonego badania udostępniony zostanie na naszej stronie www.

Badanie prowadzone jest w ramach projektu „Q pracy!”.

 

Projekt „Q pracy!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

logo kolor ue gfis pokl

Dodaj komentarz