Aktywnym łatwiej

Aktywnym łatwiej

Z dniem 31.12.2012r. realizowany przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej projekt ?Aktywnym łatwiej? dobiegł końca.

Projekt udzielił wsparcia 70 ? osobowej grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: 40 os. grupa osób niepełnosprawnych i 30 os. grupa młodzieży z Gdańska Orunia i okolic.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu tj. kursy zawodowe, warsztaty, staże i wsparcie pozwoliły uczestnikom projektu na zdobycie umiejętności społecznych, praktycznego doświadczenia i kompetencji zawodowych.

Realizacja projektu przyczyniła się do rozwinięcia w Gdańsku Oruni centrum aktywizującego młodzież i osoby niepełnosprawne. Wypracowany podczas realizacji projektu program stanowi bazę dalszego rozwoju centrum i umożliwi realizowania działań aktywizujących kolejne grupy młodzieży o osób niepełnosprawnych z dzielnicy Gdańska Oruni i okolic.
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9MVFRTJMSPMME27M
 

Dodaj komentarz