Seminarium upowszechniające w ramach projektu "Q pracy!"

Seminarium upowszechniające w ramach projektu "Q pracy!"

W ramach realizacji projektu „Q pracy!” w dniu 21 stycznia 2013r. w siedzibie lidera projektu- Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej odbyło się seminarium upowszechniające wstępną wersję produktu finalnego.  W seminarium udział wzięło 20 osób z grupy docelowej. Podczas seminarium kierownik projektu – Marianna Sitek-Wróblewska przedstawiła założenia modelu pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę. Eksperci z Grupy Roboczej przedstawili treści zawarte w poszczególnych katalogach zaleceń modelu. Koordynator merytoryczny dokonał prezentacji wypracowanego Profilera Zawodowego stanowiącego narzędzie budzenia świadomości nt. roli edukacji zawodowej oraz wpływu na swoją przyszłość zawodową.

Poniżej zamieszczamy materiały prezentowane podczas seminarium upowszechniającego.

Profiler Zawodowy- założenia 

Wstępna wersja produktu finalnego

IMG_4553

 

Projekt „Q pracy!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

logo kolor ue gfis pokl

 

 

 

Dodaj komentarz