Asystenci w Oliwie

Asystenci w Oliwie

13 listopada odbyło się drugie już spotkanie Asystentów Partnerstw Lokalnych. Tym razem zostaliśmy zaproszeni do pięknego, zabytkowego Domu Dobrej Zarazy, który znajduje się w Starej Oliwie, przy ulicy Rynek Oliwski 15. Pani Danuta Poczman, która sprawuje pieczę nad Domem Dobrej Zarazy, specjalnie na tę okazję przygotowała małą niespodziankę dla Asystentów- koncert połączony z deklamacją wierszy.

Podczas spotkania Asystenci przedstawili działania, które podjęli w swoich dzielnicach w ostatnim miesiącu. W swojej pracy skupili się na dwóch podstawowych celach, a mianowicie zdefiniowaniu problemu, nad którym chcą w najbliższych miesiącach pracować razem z partnerami z dzielnicy oraz na pozyskaniu tych ostatnich. Asystenci odbyli szereg spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dyrektorami szkół, przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, proboszczami oraz pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W najbliższym czasie organizacje macierzyste naszych Asystentów będą obchodzić dwa ważne wydarzenia. Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków ze Starego Miasta przygotowuje huczne obchody 25- lecia istnienia. Z tej okazji przygotowało również folder, przedstawiający pokrótce członków stowarzyszenia. W Nowym Porcie natomiast już niedługo rozpocznie działalność nowa inicjatywa skierowana do młodzieży z tej dzielnicy – Nowy Port Sztuki.

12M644EKBD9R3S6G    5NJBTPDSP8XEJVBB

Dodaj komentarz