Integracja w społeczności lokalnej w projekcie „Pomorskie z Ukrainą”

Integracja w społeczności lokalnej w projekcie „Pomorskie z Ukrainą”

W realizowanym przez naszą organizację projekcie „Pomorskie z Ukrainą”, jednym z elementów wsparcia obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, jest Klub Nowego Mieszkańca. Jest to miejsce w Ratuszu Oruńskim w dzielnicy Gdańsk Orunia, gdzie uruchomiliśmy przestrzeń otwartą dla uczestników i uczestniczek projektu.

Organizujemy tam spotkania integracyjne, warsztaty kulturowe oraz różnorodne wydarzenia tematyczne, które umożliwiają wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń i nawiązywanie trwałych relacji. Pomagamy budować sieć kontaktów oraz wymiany informacji.

Zapraszamy chętnych wolontariuszy oraz mieszkańców Oruni do wspólnych spotkań, poznawania się i budowania wielokulturowej wspólnoty w naszej dzielnicy.

Więcej informacji na temat spotkań klubu pod nr tel. 58 304 99 56 lub w biurze Fundacji.

plakat_EFS_poziom_A3 Pomorskie z Ukrainą-II