WYNIKI POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO NA PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE I HIGIENICZNE PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

WYNIKI POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO NA PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE I HIGIENICZNE PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

WYNIKI POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO NA PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE I HIGIENICZNE PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

W dniu 17 marca 2023r. zakończyło się postępowanie zakupowe prowadzone w trybie zapytania o cenę, na zakup produktów żywnościowych i higienicznych w ramach projektu „Immediate support program for CAPs in Pomeranian region” finansowanego przez Mercy Corps.

W wyniku postępowania wpłynęły 3 oferty.

  1. Makro Cash and Carry Polska SA al. Krakowska 6; 02-183 Warszawa
  2. PHU Maroko Beata Ropela, ul. Kartuska 23A, 83-300 Sierakowice
  3. TRANSGOURMENT SP. Z O.O. Hala SELGROS CASH & CARRY ul. Wodnika 79, 80-229 Gdańsk.

Wszystkie oferty spełniły wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w tym wymagania formalne.

W wyniku analizy wartości koszyka 22 produktów żywnościowych i higienicznych przedstawionego przez każdego z oferentów, wybrano ofertę najniższą cenowo, która złożył TRANSGOURMENT SP. Z O.O. Hala SELGROS CASH & CARRY ul. Wodnika 79, 80-229 Gdańsk.

Nazwa oferentaCena koszyka 22 produktówRanking
SELGROS CASH&CARRY100,841
Makro Cash &Carry Poland144,292
PHU MAROKO Beata Ropiela161,503