Kurs facylitacji obywatelskiej

Kurs facylitacji obywatelskiej

Za nami pierwszy poziom kształcenia w zakresie edukacji obywatelskiej w ramach projektu „Edukacja obywatelska w dzialaniu”. Dwudziesto pięcio osobowa grupa studentów i studentek trójmieskich uczelni oraz radnych z RO „Orunia-Św. Wojciech – Lipce” podnosiła swoje kompetenecje, jako przygotowanie do pełnienia roli liderów i facylitatorów w społeczności lokalnej. Kurs prowadzony był przez ekspertów z irlandzkiej NGO „Groundwork NI” W kolejnych etapach projektu wolontariusze rozpoczna pracę z mieszkańcami gdańskiej Oruni nad rewitalizacją oruńskich podwórek.

6AZ3UOQD06I8VZYG

Dodaj komentarz