Wstępna wersja produktu finalnego projektu "Q pracy!"

Wstępna wersja produktu finalnego projektu "Q pracy!"

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej informuje, iż trwają prace nad wstępną wersją produktu finalnego tj.innowacyjnym modelem pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę. Prace nad wstępną wersją produktu finalnego prowadzi  15- osobowa grupa robocza powołana w ramach realizacji projektu „Q pracy!” .

IMG_0011  IMG_0521  IMG_0519

 

Projekt „Q pracy!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

logotyp kolor

Dodaj komentarz