Podwórkowa Rewolucja

Podwórkowa Rewolucja

Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu Edukacja Obywatelska w Działaniu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Gdańska oraz wykreowanie aktywnych postaw na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnych. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gdańska, którzy od lat mieszkając w zaniedbanej dzielnicy Orunia, nie wykazują aktywności obywatelskiej na rzecz zmiany swojego najbliższego otoczenia oraz do studentów architektury i animacji pracy środowiskowej, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę, ale brakuje im doświadczenia i praktycznych metod pracy z mieszkańcami.

75 uczestników projektu weźmie udział w Akademii Edukacji Obywatelskiej. Zdobędą wiedzę na temat praw obywatelskich oraz poznają metodę pracy w przestrzeni publicznej stosowaną przez irlandzką organizację Groundwork. Zostanie wdrożony pilotażowo model pracy ze społecznością bazujący na edukacji i aktywności obywatelskiej. Prowadzona będzie również kampania upowszechniająca rolę edukacji obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych poprzez portal internetowy, wypracowany model pracy ze społecznością lokalną bazujący na irlandzkich rozwiązaniach oraz seminarium.

Projekt pozwoli na zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Gdańska oraz wykreowanie aktywnych postaw na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnych.

Harmonogram projektu:
IX.2012: rozpoczęcie działań projektowych;
IX.2012: rekrutacja wolontariuszy – studentów i studentek;
X.2012-X.2013: Informator Obywatelski – kampania upowszechniająca rolę Edukacji Obywatelskiej;
X.2012-X.2013: produkcja filmu przestawiającego proces zmiany społecznej w kreacji przestrzeni lokalnej.
XII.2012: specjalistyczne warsztaty dla wolontariuszy z trenerami z Groundwork NI;
I.2012-VI.2012: warsztaty planistyczne i kreacja przestrzeni podwórkowej z mieszkańcami;
I.2013-VI.2013: Akademia Obywatelska;
IX.2013: publikacja modelu pracy ze społecznością lokalną.
X.2013: konferencja finałowa projektu ze specjalistami z Groundwork NI ? prezentacja modelu.

Więcej informacji na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy znależć można na stronach: www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland.

Projekt „Edukacja Obywatelska w Działaniu” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.
Project „Civic Education in Action” supported by grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlargered European Union.

269I7HVOOMBLLB0X

Dodaj komentarz