Pomagamy Ukrainie

Pomagamy Ukrainie
M.in. dzięki indywidualnym wpłatom wspierających z Polski i z zagranicy działamy i wspieramy przyjaciół z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną! 🇺🇦 🇵🇱 ❤
Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej leży nam na sercu. Dlatego angażujemy się w działania pomocowe. Nasza Fundacja została wpisana do gdańskiej bazy ofert wsparcia Gdańsku Pomaga. W tej chwili pod nasza opieka znajduje się jedna rodzina z Ukrainy, a dwie kolejne rodziny już do nas jada. Cieszymy się, że możemy zapewnić schronienie, utrzymanie i wsparcie na starcie w Polsce. Równolegle w Domu Sąsiedzkim „Gościnna Przystań” oferujemy wszystkim nowym mieszkańcom i mieszkankom dostęp do usług w społeczności lokalnej – wsparcie dziecka i rodziny, pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy, wsparcie prawne i psychologiczne. Dzieje się!