"Q pracy!" – Raport z badań

"Q pracy!" – Raport z badań

Zapraszamy Państwa do lektury raportu z badań nt. sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Raport jest wynikiem badania ewaluacyjno-diagnostycznego, przeprowadzonego przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach innowacyjno-testującego projektu „Q pracy!” realizowanego przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki raportu przedstawiają przede wszystkim sytuację zawodową na rynku pracy osób, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze a także ich sytuację rodzinną. Dodatkowo przedstawione są wyniki z oceny wsparcia dedykowanego wychowankom przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz pozostałe instytucje odpowiedzialne za system wsparcia dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej, w tym proces usamodzielniania wychowanków.

Wyniki raportu pozwoliły na poznanie potrzeb wychowanków w kontekście ich usamodzielniania jako procesu przygotowania wychowanków do udanego startu w dorosłość oraz samodzielnego życia po opuszczeniu placówki. Wyniki oraz rekomendacje z badania zostaną wykorzystane przez członków Grupy Roboczej, która w dalszym etapie realizacji projektu opracuje innowacyjny model pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywność zawodową wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę.

Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą kluczowe wyniki z przeprowadzonego badania.

Zespół projektu „Q pracy!”

 9MVFRTJMSPMME27M

Załączniki:

Prezentacja
Raport z badań

Dodaj komentarz