Szukasz pracy w charakterze wychowawcy? Zgłoś się do nas!

Szukasz pracy w charakterze wychowawcy? Zgłoś się do nas!

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko: „wychowawca w kameralnym Domu dla Dzieci”

Wymagania:

  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone studia wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Obowiązki:

Zapewnienie opieki i wychowania mieszkańcom Domu, prowadzenie indywidualnego procesu wychowawczego dla dwójki-trójki dzieci, prowadzenie z dziećmi gospodarstwa domowego, współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci, współpraca na rzecz dziecka z MOPR, szkołami, placówkami medycznymi, kuratorami sądowymi itp.

Oferujemy:

Pracę w kameralnych Domach dla Dzieci o indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze, w którym mieszkają dzieci oraz młodzież pozbawione opieki i troski rodzicielskiej. Dom dla Dzieci jest tworzony z myślą o wychowaniu jego mieszkańców do samodzielnego życia. Podstawą pracy wychowawczej jest poszanowanie podmiotowości oraz indywidualne podejście do każdego z mieszkańców.

W Domach dla Dzieci GFIS stworzyliśmy bezpieczne i pełne ciepła miejsca. W każdym z naszych Domów mieszka czternaścioro dzieci. Nasi wychowankowie i wychowanki uczą się życiowych umiejętności – opiekując się domem, przygotowując posiłki, dysponując budżetem domowym. Stawiamy na przygotowanie do dorosłego, samodzielnego życia. Wspieramy w edukacji oraz nabywaniu kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

W ramach umowy o pracę oferujemy: zatrudnienie w wymiarze jednego etatu w systemie zmianowym (12 godzin), pracę w doświadczonym zespole, systematyczną superwizję pracy wychowawczej, możliwość zdobycia doświadczenia na stanowisku wychowawcy – mentora.

Miejsce pracy: Gdańsk, Gdynia

W odpowiedzi na ogłoszenie prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@gfis.pl do dnia 18.03.2018.

Informujemy, że w odpowiedzi na przesłane CV skontaktujemy się telefonicznie, z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną, tylko z wybranymi osobami.

Dodaj komentarz