Wsparcie na starcie

Wsparcie na starcie

Z początkiem stycznia 2010 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie na starcie – wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych wychowanków Domów dla Dzieci GFIS”.

Projekt jest skierowany do wychowanków Domów dla Dzieci prowadzonych przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej oraz do członków rodzin naszych wychowanków.

W ramach projektu będą przeprowadzane korepetycje z języka angielskiego, z przedmiotów ścisłych oraz zostanie zapewniona wychowankom terapia pedagogiczna. Poza wsparciem edukacyjnym, wychowankowie w zależności od swoich zainteresowań, będą korzystać z wyjść do obiektów kulturalnych oraz sportowych, a także wezmą udział w grupowych i indywidualnych wycieczkach wakacyjnych.

Realizacja projektu umożliwi nam także adaptację poddasza na mieszkanie treningowe w jednym z Domów dla Dzieci. W mieszkaniu treningowym zamieszka czworo podopiecznych GFIS, którzy pod okiem opiekunów będą realizować program usamodzielniania. Realizacja programu, na który składać się będą m.in. uczestnictwo w kursach zawodowych, samodzielne gospodarowanie budżetem domowym itp. będzie miała na celu przygotowanie podopiecznych do wejścia w dorosłe życie.

Równolegle do działań skierowanych do naszych podopiecznych, projekt zakłada także wsparcie dla członków ich rodzin. Powołany zespół interdyscyplinarny, składający się z psychologa i dwóch asystentów rodziny, będzie prowadził grupy psychoedukacyjne dla członków rodzin; będzie działał na rzecz uregulowania sytuacji socjalno-bytowej, pomagał w czynnościach związanych z prowadzeniem domu oraz gospodarowaniu budżetem.

Wskazane działania będziemy realizować do sierpnia 2011 r. dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przekazanych przez Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

8XVJKIUSJXDSCEML 12M644EKBD9R3S6G

Dodaj komentarz