Wyniki postępowania nr 1/721-06/2011

Wyniki postępowania nr 1/721-06/2011

W wyniku ogłoszonego postępowania na 4 wykonanie zestawów mebli kuchennych zostały złożone 3 oferty. Oferta firmy IK STUDIO Ireneusz Sprawka została odrzucona z przyczyn formalnych. Dwie pozostałe: Firma Handlowo-Transportowa Beata Mroczek oraz Stolarstwo Meblowe „ELENDT” Andrzej Elendt spełniły wszystkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym i zostały poddane ocenie.
Komisja oceniająca uznała za najkorzystniejszą cenowo i jakościowo ofertę złożoną przez Firmę Handlowo-Transportową Beata Mroczek, którą wybrała jako wykonawcę. Szczegółowe uzasadnienie dla wyboru oferty znajduje się w protokole z posiedzenia Komisji Oceniającej, znajdującego się w załączeniu.

 

   logotyp bez napisu

 

 

Załączniki:

Protokół z wyboru najkorzystniejszej ofery w ramach postępowania 1/721-06/2011

Dodaj komentarz