Wyniki postępowania nr 3/POMOST/2014

Wyniki postępowania nr 3/POMOST/2014

W wyniku ogłoszonego postępowania na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z branży hotelarsko-gastronomicznej z zakresu działalności gastronomicznej obiektu hotelarskiego  w ramach projektu „POMOST  na rynek pracy!” , zostały złożone dwie oferty.Protokół z oceny i wyboru ofert dostępny poniżej.

Protokół z oceny i wyboru ofert.

 

logo

Projekt „POMOST na rynek pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodaj komentarz