WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 01/11/MC/2022

WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 01/11/MC/2022
WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 01/11/MC/2022

W dniu 1 grudnia 2022 r.  odbyło się posiedzenie Komisji w sprawie postępowania przetargowego nr 01/01/MC/2022.

W wyniku postępowania wpłynęły 3 oferty. Jedna oferta została odrzucona z powodu niespełniania kryterium formalnego.

W wyniku oceny dwóch pozostałych ofert Komisja dokonała wyboru oferty Fundacji Innowacji Społecznej.
Postępowanie nr 1/11/MC/2022 zostało przeprowadzone w ramach projektu „Good meal” finansowanego przez Mercy Corps.