Wyniki rekrutacji do projektu "Pomost na rynek pracy"

Wyniki rekrutacji do projektu "Pomost na rynek pracy"

 

W odpowiedzi na ogłoszoną rekrutację do projektu „Pomost na rynek pracy” wpłynęło 25 kwestionariuszy zgłoszeniowych od osób posiadających status wychowanka/byłego wychowanka  oraz 10 kwestionariuszy od osób posiadających umiarkowany /znaczny stopień niepełnosprawności.

4 kwestionariusze zgłoszeniowe od osób posiadających status wychowanka/byłego wychowanka wypłynęły po terminie składania zgłoszeń, tj. po 31 stycznia 2014.

3 osobowa Komisja Rekrutacyjna w składzie:  Marianna Sitek-Wróblewska- superwizor, Małgorzata Gojło-Kaligowska -kierownik projektu, Anna Gojło – koordynator merytoryczny dokonała weryfikacji kwestionariuszy pod kątem kryteriów określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

 
Kryteria rekrutacji oraz liczba punktów w przypadku osób posiadających status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej:

 1. status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej potwierdzony oświadczeniem – 4 pkt.

 2. wiek 15-25 r.ż. – 3 pkt.

 3. zainteresowanie rozwojem zawodowym w branży hotelarskiej potwierdzone oświadczeniem – 2 pkt.

 4.  płeć: kobieta – 1 pkt.

Z uwagi na fakt, iż wpłynęło 25 zgłoszeń Komisja zastosowała dodatkowe kryterium w postaci wykształcenia/praktyk/doświadczenia w branży gastronomicznej, handlowej – 2 pkt.

W przypadku osób, które nie wykazały się doświadczeniem w postaci wykształcenia/praktyk/doświadczenia w branży gastronomicznej, handlowej, Komisja zastosowała dodatkowe kryterium w postaci kolejności wpływu zgłoszeń.

Kryteria rekrutacji oraz liczba punktów w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności –  5 pkt.

 2. sytuacja finansowa poświadczona oświadczeniem o dochodach na członka rodziny – 4 pkt.

 3. predyspozycje psychofizyczne do edukacji i pracy w danej zawodowej ścieżce edukacyjnej poświadczone zaświadczeniem– 3 pkt.

 4. zainteresowanie rozwojem zawodowym w branży hotelarskiej – 2 pkt.

 5. płeć: kobieta 1 pkt.

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie:

 1. Marta Tokarska,

 2. Aleksandra Maruszak

 3. Lena Lipka

 4. Daria Pranszke

 5. Bartosz Lenarczyk

 6. Magda Gilewska

 7. Alan Mordarski

 8. Kacper Bańkowski

 9. Monika Hebel

 10. Sławomir Słoma

 11. Patryk Dziecielski

 12. Wojciech Smykła

 13. Wioletta Bańczak

 14. Paulina Miążek

 15. Dagmara Kinder

 16. Przemysław Szymkowiak

 17. Angelika Rabiega

 18. Piotr Urban

 19. Patrycja Dzikowska

 20. Krystian Dombrowski

 21. Monika Łapińska

 22. Gabriela Kwiecińska

 23. Błażej Kiszelewski

 24. Eugeniusz Sztrejan

 25. Magdalena Ogrodnik

 26. Daniel Fabrycy

 27. Magdalena Berger

 28. Rafał Ostrowski

 29. Magdalena Markowska

 30. Adam Szyca

 

Osoby na liście rezerwowej:

 1. Adrian Kozacki

 2. Lidia Gąsiorowska

 3. Daria Jaszczyńska

 4. Ewa Klauzińska

 5. Sandra Prus

 6. Sylwia Turek

 7. Kacper Kotłowski

 8. Weronika Łaszczewska

 9. Kinga Jakimczyk

   

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2014 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku.

 

W przypadku pytań, osobami do kontaktu są:

 1. Małgorzata Gojło-Kaligowska – m.gojlo-kaligowska@gfis.pl, 501 596 853

 2. Anna Gojło – a.gojlo@gfis.pl, 507 140 493

 

Projekt „Pomost na rynek pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 logotyp bez napisu

 

 

Dodaj komentarz