WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej zakończyła rekrutację uczestników do projektu „CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń”. Projekt realizujemy od czerwca 2010 r. dzięki dofinansowaniu go przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne, w terminie od 09 czerwca do 15 lipca 2010 r., wpłynęło 11 kwestionariuszy zgłoszeniowych od organizacji pozarządowych z Miasta Gdańska. Do projektu zakwalifikowaliśmy 10 ngos.

Zaproszone do udziału w projekcie organizacje to:

– Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki,

– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku,

– Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju,

– Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia,

– Stowarzyszenie Nasze Siedlce,

– Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio Ujeścisko,

– Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy,

– Fundacja Sprawni Inaczej,

– Stowarzyszenie Morena,

– Stowarzyszenie Habitat for Humanity.

W projekcie wezmą również udział pracodawcy: przedstawiciel „Grupy KOMBINAT Spółka z organiczoną odpowiedzialnością” Sp.k. oraz właściciel sieci pizzerii „Leone”, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie.

Dziękujemy za udział w rekrutacji.

O działaniach projektu i podejmowanych wyzwaniach przez uczestników projektu będziemy informować na bieżąco na naszej stronie www.

8XVJKIUSJXDSCEML     12M644EKBD9R3S6G

Dodaj komentarz