Zakończenie rekrutacji

Zakończenie rekrutacji

Informujemy, że zakończona została rekrutacja osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do projektu „Aktywnym łatwiej” realizowanego przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej.
Realizacja projektu jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku procesu rekrutacyjnego zostało wyłonionych 40 osób do udziału w projekcie, do których zostanie skierowane wsparcie projektowe w postaci możliwości udziału w:

a) warsztatach cateringowych,

b) warsztatach teatralnych doskonalących umiejętności aktorskie oraz wyjściach do trójmiejskich teatrów,

c) zajęciach sportowych w ramach klubu piechura, którego uczestnicy będą odbywać rajdy piesze na terenie Trójmiasta.

d) warsztatach technik manualnych rozwijających umiejętności artystyczne oraz wyjściach na wystawy,

e) zajęciach komputerowych,

f) 4-miesięcznych stażach u lokalnych pracodawców zwiększających kwalifikacje zawodowe 5 osób,

g) wsparciu psychologicznym.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

2JWP8R5TAZYO2SWG

Dodaj komentarz