ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/POMOST/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/POMOST/2015

 

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, realizator projektu „Pomost na rynek pracy” zaprasza oferentów do udziału w postępowaniu nr 1/POMOST/15 na przeprowadzenie dla 5 osobowej grupy uczestników projektu, dwóch modułów szkoleniowych:

MODUŁ I – Komunikacja, motywowanie i coaching w wymiarze 57 godzin szkoleniowych,

MODUŁ II – Budowanie zespołu oraz efektywne zarządzanie zespołem w wymiarze 32 godz.

 

Zamówienie realizowane będzie przez Zamawiającego co miesiąc w okresie od marca 2015 do maja 2015 r.

Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym – zapytanie ofertowe 01 POMOST 2015

 

Ofertę należy złożyć na druku oferty wraz z załącznikiem, które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia

  • pocztą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: m.gojlo-kaligowska@gfis.pl,

  • pocztą tradycyjną na adres:

    Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

    ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk

w nieprzekraczalnym terminie do 05 marca 2015 r. 

Załączniki:

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 3 – oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach

Załącznik 4 – lista trenerów

Załącznik 5 – oświadczenie o potencjale

 

Projekt „Pomost na rynek pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logotyp bez napisu

Dodaj komentarz