Asystenci w Szarlocie

Asystenci w Szarlocie

Idea Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych powstała w wyniku współpracy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej oraz aktywnych organizacji społecznych zainteresowanych prowadzeniem długofalowej pracy na rzecz rozwoju lokalnego w dzielnicach Gdańska.

Dwudniowe spotkanie w Szarlocie koło Kościerzyny, w dniach 10-11 października 2008 roku, zorganizowane zostało przez Fundację RC. W pierwszym dniu spotkania zostaliśmy zachęceni do prezentacji własnych organizacji i prowadzonej działalności w dzielnicach, ale uwaga… w sposób niekonwencjonalny i artystyczny. Powstały filmy, animacje, piosenki i poematy. Po tak dobrym wstępie przyszedł czas na uzgodnienia, dyskusje, wspólną naukę. W dwóch podgrupach wypracowywaliśmy istotne dla rozwoju sieci cele. Koncepcję tworzenia „Domów Sąsiedzkich” – rozumianych jako centra służące integracji i aktywności obywatelskiej mieszkańców dzielnic oraz rolę i zadania Asystentów Partnerstw Lokalnych.

GFIS, jako lider działań wspierających rozwój Lokalnych Partnerstw, uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych”. W ramach projektu do końca maja 2009 roku, działać będzie 5 Asystentów Partnerstw w dzielnicach: Dolne Miasto, Morena, Oliwa, Nowy Port oraz Ujeścisko. Spotkanie w Szarlocie było dobrym początkiem dla przyszłych spotkań w gronie organizacji zainteresowanych pracą na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ożywienia aktywności mieszkańców dzielnic Gdańska. O tym, że spotkanie było owocne świadczy fakt, że nasi Asystenci postanowili kontynuować spotkanie w dniu 15 października w siedzibie GFIS.

12M644EKBD9R3S6G 5NJBTPDSP8XEJVBB

Dodaj komentarz