System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej (GFIS) realizuje partnerski projekt:
System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych

Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych w Centrach Aktywności Społecznej zlokalizowanych w dzielnicach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczenia społecznego.

Działania w ramach projektu – jak możemy pomóc?
Projekt realizowany jest przez partnera głównego, którym jest Miasto Gdańsk w partnerstwie z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2017r. do 30.09.2022r.

W projekcie udział mogą wziąć mieszkańcy i mieszkanki Gdańska.

Wsparcie GFIS skupione jest głównie w gdańskich dzielnicach Orunia-Św.Wojciech-Lipce i Maćki, ale jesteśmy otwartci na wszystkie osoby mieszkające w Gdańsku.

Wsparcie obejmuje:

  1. pogłębioną diagnozę i opracowanie ścieżki reintegracji
  2. wsparcie psychologiczne i psychospołeczne
  3. szkołę dla rodziców
  4. indywidualną prace rozwojową na rzecz osoby i rodziny
  5. zespoły interdyscyplinarne i monitorujące
  6. dzielnicowe zespoły bezpieczeństwa młodzieży
  7. wsparcie CAS skierowane do młodzieży (edukacja, wsparcie indywidualne i grupowe, streetworking)
  8. animację społeczną
  9. działania w ramach portalu MojaOrunia.pl – artykuły na tematy związane z młodzieży

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od 03.2017r. do 09.2022r.
Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt:
– telefoniczny 511.786.133 (Ewa Patyk)
– drogą mailową pod adresem: e.patyk@gfis.pl.

Projekt realizowany jest w ramach Działania: 06.02 „Usługi Społeczne” Poddziałania 06.02.01 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 233 322,00 zł, z czego 5 298 323,7 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.