REALIZOWANE PROJEKTY : W trakcie

System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji I

System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II

System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych

Pajacyk: Pomoc Psychospołeczna

4/4