REALIZOWANE PROJEKTY : Migranci

UKR/PL: Dobre Wyjście – program wsparcia migrantów i migrantek z Ukrainy

System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji I

System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II

3/3